Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

Kniha

Fórum 

Každé ráno, když zvon na Titaniku ohlašoval, že se v jídelnách začíná podávat snídaně, přinášeli stevardi cestujícím ochotným zaplatit několik šilinků za výtisk noviny s názvem Atlantic Daily BuIletin. Měly dvanáct stran. Většina jejich obsahu s inzeráty, články, úvahami a pojednáními ze světa vědy, literatury a umění byla připravena předem na pevnině, ještě než loď vyplula. Další část, zahrnující informace z burzy, výsledky dostihů a přehled posledních zpráv, byla tištěna v lodní tiskárně. Atlantic Daily Bulletin byl velmi oblíben a o všem, co se na jeho stránkách objevilo, se vedly diskuse v lodních salónech, v kuřárnách a při procházkách na promenádních palubách.

 

 

 


TITANIC World
Copyright © 1999-2008 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena