Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate


 

Loděnici Harland and Wolf založil roku 1858 Edward Harland, který koupil neprosperující Hicksonovu loděnici na Queen´s Islandu v Belfastu. Investorem, který novému podniku poskytl potřebnou finanční injekci, se stal Harlandův přítel Gustav Schwabe, strýc Gustava Wolfa,jež se stal společníkem loděnice v roce 1861. Edward Harland měl veliké plány, s jejichž pomocí chtěl vybudovat silnou a velkou loděnici, která by stavěla ty nejlepší lodě světa. Mezi novinkami, které zavedl při stavbě lodí, byl například systém rozdělení trupu vodotěsnými komorami, které zvyšovaly bezpečnost lodí, nebo také postranní kýly, které zpevnily trup lodi a podstatně snížily její výkyvy do stran. Investor Gustav Schwabe, blízký přítel Thomase Ismaye, pravděpodobně stál v pozadí exkluzivní smlouvy mezi loděnicí a White Star Line, která byla uzavřena v létě 1869.

Harland and Wolff - stavba a spouštění lodí

V roce 1862 přišel do loděnice Harland and Wolf jako bezejmenný učeň William James Pirrie. Za dvanáct let se stal společníkem, a když Edward Harland roku 1895 zemřel, byl jmenován výkonným ředitelem. O jedenáct let později, po odchodu Gustava Wolfa na odpočinek, se stal rovněž prezidentem a nejmocnějším mužem loděnice. V roce 1906 vyrostly v loděnici dva obrovské portálové jeřáby. Pod nimi byly v následujících letech postaveny nejznámější lodě loděnice Harland and Wolf - Olympic a Titanic. Jejich konstruktér Thomas Andrews se stal výkonným ředitelem loděnice v roce 1911. V té době bylo v loděnici zaměstnáno více než 40 000 lidí.

Loděnici Harland and Wolf na rozdíl od White Star Line tragédie Titaniku nijak nezasáhla. U Harlanda a Wolfa se i nadále stavěly kvalitní a pěkné lodě. Jak čas plynul, měnily se požadavky na jejich vzhled i účel. V obrovských docích se dnes již nestaví přepychové osobní parníky, ale nákladní průmyslové lodě s dieselovými motory. Loděnice však žije dodnes a od časů Olympiku a Titaniku se ani příliš nezměnila. Stále jí dominují portály Samson a Goliáš, pod nimiž Titanic vyrostl, obrovské prostory loděnice však působí opuštěně. Jediná loděnice s výhradně domácím kapitálem ve Velké Británii dnes zaměstnává jen něco přes 6000 lidí.

  Harland and Wolff

Edward Harland
Harland

Gustav Wilhelm Wolff
Wolff

H & W
H & W

Budova H & W
H & W

Budova H & W
H & W

 


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena