Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate


 

Vlastnictví parníku Titanic
Společnost mezinárodní obchodní loďstvo
Všeobecné pojednání o parníku Titanic
Zatěžkávací zkoušky parníku Titanic
Pouze dva záchranné čluny spuštěny na vodu
Certifikát Britské obchodní rady
Člunové jeřáby a čluny parníku Titanic

Vlastnictví parníku Titanic
NA ZAČÁTEK
Zjistili jsme, že Titanic byl lodí náležející společnostem White Star a Oceanic Steam Navigation z Velké Británie, jejíž veškeré akcie jsou v držení společnosti International Navigation (Ltd.) ve Velké Británii, a akcie této společnosti jsou ve vlastnictví společnosti Mezinárodní obchodní loďstvo, tedy americké korporace, která podléhá systému práva státu New Jersey.

Společnost mezinárodní obchodní loďstvo
NA ZAČÁTEK
Pan J. Bruce Ismay z Liverpoolu ve Velké Británii je prezidentem společnosti Mezinárodní obchodní loďstvo a pan P. A. S. Franklin z New York City je viceprezidentem této společnosti ve Spojených státech.

Představenstvo společnosti Mezinárodní obchodní loďstvo je složeno z těchto osob:

C. A. Griscom, předseda
E. C. Grenfell
John F. Archbold
John I. Waterbury
The Right Hon. Lord Pirrie
George W. Perkins
Charles Steele
J. Bruce Ismay, prezident
Percy Chubb
E. J. Berwind
Harold A. Sanderson
P. A. B. Widener
Charles F. Torrey
J. P. Morgan ml.

Společnost Mezinárodní obchodní loďstvo prostřednictvím svých různých dceřiných firem vlastní společnost White Star Line, Red Star Line, Atlantic Transport Line, National Line a také majoritní podíl společnosti Leyland Line.

Všeobecné pojednání o parníku Titanic
NA ZAČÁTEK
Titanic byl vyroben společností Harland & Wolf z Belfastu v Irsku. Při jeho sestrojení nebyly ze strany zadavatele vzneseny žádné požadavky ohledně výše nákladů. Poprvé byl spuštěn na vodu 31. května 1911. Jeho výtlak činil 46 328 t, jeho délka byla přesně 269,1 metru a šířka 28,25 metru. Jeho člunová paluba a kapitánský můstek byly 21,34 metru nad vodou. Podle prezidenta Ismaye byla loď “speciálně vyrobena pro to, aby moh
l
a plout i s dvěma největšími komorami plnými vody”.

Toto plavidlo stálo včetně plného vybavení 1 500 000 liber šterlinků, neboli asi 7 500 000 dolarů.

V době neštěstí byl její náklad pojištěn částkou 1 mil. liber, což odpovídá 5 mil. dolarů, a zbytek byl kryt z prostředků pojistného fondu společnosti.

Titanic byl přesnou kopií lodi Olympic, kterou vlastní stejná společnost, pouze z jednou výjimkou, která se týká ubytování cestujících, a tak byl postaven, aby dokázal pojmout až 2559 cestujících a dalších 903 důstojníků a členů posádky.

Zatěžkávací zkoušky parníku Titanic
NA ZAČÁTEK
Výbor zjistil, že v pondělí 1. dubna tohoto roku proběhly v rozmezí šesti až sedmi hodin zatěžkávací zkoušky, které měly otestovat možnosti plavidla. Bylo provedeno několik cvičných obratů, naladěn kompas, a po nějakou dobu loď plula plnou parou, ale nedosáhla svého maxima. Na palubě byl přitom zástupce plavební společnosti a stavební firmu reprezentoval pan Thomas Andrews, který dohlížel při konstruování plavidla. Pan Andrews provedl někol
ik dalších testů v Southamptonu a stavitele zastupoval také v Southamptonu i při první plavbě.

S částí posádky plula loď z Belfastu hned po testování do Southamptonu, kam dorazila 3. dubna okolo půlnoci. Rychle se levobokem natočila k přístavišti, a zůstala tak až do poledne 10. dubna, kdy vyplula přes Cherbourg a Queenstown do New Yorku.

Pouze dva záchranné čluny spuštěny na vodu
NA ZAČÁTEK
Většina posádky se na loď dostala až několik hodin před vyplutím a jediné cvičení, které na lodi v Southamptonu či na cestě proběhlo, sestávalo ze spuštění dvou záchranných člunů na vodu, které pak byly v průběhu půl hodiny vyzdvihnuty zpět na člunovou palubu. Až po několika dnech po vyplutí byl zveřejněn seznam přidělení členů posádky k jednotlivým člunům, a jejich velitelé byli
oznámeni až zrána následujícího pátku.

Certifikát Britské obchodní rady
NA ZAČÁTEK
Ve středu ráno, kdy loď vyplula ze Southamptonu, se dostavil na loď kapitán Clark, zástupce Britské obchodní rady, a po krátké prohlídce lodi udělil plavidlu certifikát nezbytný pro
povolení plavby.

Člunové jeřáby a čluny parníku Titanic
NA ZAČÁTEK
Titanic byl vybaven 16 dvouramennými jeřáby moderního typu, které dovolují nést současně 2 až 3 čluny na jednom jeřábu. Tyto jeřáby tak mohly současně zvedat až 48 člunů zatímco loď měla pouze 16 záchranných člunů a 4 skládací, což splňovalo požadavky Britské obchodní rady. Titanic měl 14 člunů o kapacitě 65 lidí, tedy celkem 910 lidí, dva bezpečnostní čluny o kapacitě 35 osob, tedy celkem 70 osob, dále 4 skládací čluny, které mohou pojmout až 49 os
ob, tedy celkem 196 osob. Celková kapacita všech člunů byla 1176 osob. Pro každého z cestujících byl na palubě připraven záchranný pás.

  Britská vyšetřovací komise v Londýně
Komise

Vyšetřovatel
Lord Mersey
Lord Mersey

 


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena