Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate


 

Vyplutí parníku Titanic
Seznam cestujících a zachráněných
Počasí v průběhu plavby
Varovné zprávy o ledovcích
Led na sever i na jih od kurzu plavby Titaniku
Rychlost

Vyplutí parníku Titanic
NA ZAČÁTEK
Loď opustila Southampton ve středu 10. dubna ve 12.14 h. s celkovým množstvím 899 důstojníků a členů posádky. Když Titanic zvedl kotvy a vyplul z přístavu v Southamptonu, zachytily se do jeho vrtulí na pravoboku řasy, a nastalo tak zpoždění v délce asi 30 minut.

Seznam cestujících a zachráněných
NA ZAČÁTEK
Včetně posádky vyplul Titanic s 2207 osobami na palubě, z nichž 1496 nehodu nepřežilo a 711 se zachránilo. Je třeba v této souvislosti poukázat na to, že se zachránilo 60 % cestujících první třídy, 42 % cestujících druhé třídy, 25 % cestujících třetí třídy a 24 % členů posádky.

Počasí v průběhu plavby
NA ZAČÁTEK
Během celé plavby bylo počasí jasné, kromě asi desetiminutové mlhy, a moře bylo neobyčejně klidné. Stále bylo slunečno, v noci jasně svítily hvězdy. Nenašlo se nic, co by rušilo klidnou plavbu. Když loď míjela jiná plavidla, posádka je zdravila smluvenými sig
nály

Varovné zprávy o ledovcích
NA ZAČÁTEK
Třetího dne plavby obdržel telegrafista Titaniku zprávy, varující před výskytem ledovců, a podle svědectví alespoň tři taková varování přišla přímo do rukou kapitána lodi v den neštěstí. První z nich přišlo kolem poledne, a bylo zasláno z lodi Baltic, náležející stejné společnosti White Star Line. Je potřeba upozornit na to, že tato zpráva udává polohu ledovců asi 9 kilometrů od místa, kudy Titanic projížděl, a blízko místa, kde pak došlo k známému neštěstí. Zpráva od velit
ele Baltiku zní takto:

PARNÍK BALTIC, 14. dubna 1912

KAPITÁNU SMITHOVI, Titanic
Máme po cestě různé proměnlivé větry a jinak jasné počasí. Řecký parník Athinai oznámil, že po cestě dnes v poloze 41,51 sev. š. a 49,52 záp. d. míjel ledovce a velké množství ledových polí. Včera v noci jsme se spojili s německým tankerem Deutschland, ze Štětína do Filadelfie, neovladatelný, došlo palivo, v poloze 40,42 sev. š., 55,11 záp. d. Pozdravy do New Yorku a ostatním parníkům. Přeji vám i Titaniku hodně zdaru.

VELITEL

Druhá zpráva byla zaslána na Titanic z lodi Californian, náležející společnosti Leyland Line, v neděli v 17.35 h newyorského času. Ta vypovídá o výskytu ledovců asi 35 kilometrů severně od trasy Titaniku. Tato zpráva zní:

Poloha 42,3 sev. š., 49,9 záp. d. Tři velké ledovce 9 kilometrů na jih od nás. Zdravím. Lord.

Třetí ze zpráv přišla z parníku Amerika, a přes Titanic a mys Race směřovala do Hydrografického úřadu ve Washingtonu, D. C., a udávala výskyt ledovců asi 35 kilometrů na jih od kurzu, jakým plul Titanic. Zní následovně:

PARNÍK AMERIKA, PŘES TITANIC A MYS RACE
14. dubna 1912

HYDROGRAFICKÉMU ÚŘADU, Washington, D. C.:
Amerika míjela dva obrovské ledovce, poloha 41,27 sev. š., 50,8 záp. d., dne 14. dubna.

K. N. U. T.

Tuto zprávu skutečně Hydrografický úřad obdržel ještě 14. dubna ve 22.51 h.
Čtvrtá zpráva byla zaslána Titaniku v neděli ve 21.05 h newyorského času, tedy asi hodinu před neštěstím. Píše se v ní toto:

Museli jsme zastavit, jsme zcela obklopeni ledem.

Na to mu operátor Titaniku odpovídá:

Sklapni, právě předávám zprávy pro mys Race (telegrafická stanice v Newfoundlandu).

Protože toto byla poslední zpráva, kterou Californian na Titanic poslal, důkazy nasvědčují tomu, že operátor z Californianu si ponechal sluchátka na uších a slyšel, jak Titanic předává na mys Race zprávu ještě několik minut před neštěstím, kdy "si sundal sluchátka, svlékl si šaty a šel do hajan".

Operátor Baltiku zaslechl té neděle zprávy o výskytu ledovců, kterou přicházely na Titanic z lodí Prinz Friedrich Wilhelm a Amerika, zatímco Carpathia stejného dne slyšela komunikaci o ledovcích mezi Parisianem a dalšími loďmi.

Led na sever i na jih od kurzu plavby Titaniku
NA ZAČÁTEK
Tyto zprávy dovolují výboru vyslovit přesvědčení, že Titanic měl ještě před havárií zprávy o výskytu ledovců po obou stranách od vytčeného kurzu, a to v jeho těsné blízkosti. Přesto neproběhla ani žádná diskuse mezi důstojníky, ani nebyla svolána žádná schůzka, která by se těmito varovnými zprávami zabývala, prostě jim nikdo nevěnoval pozornost. Nebyla sníž
ena rychlost, nedošlo k zesílení hlídek, jediný náznak odezvy byl patrný z rozkazu důstojníků hlídkám, aby se "dobře dívaly, jestli neuvidí nějaké ledovce". Je však třeba říci, že podle svědectví důstojníka Lightollera, jenž měl službu na můstku až do 22.00 h lodního času, neboli 20.27 h newyorského, se mu kapitán Smith zmínil: "Kdyby nastala mlha, určitě bychom museli zpomalit." A "Jestliže budete jen trochu na pochybách, dejte mi vědět." Je prokázáno, že v tu dobu bylo neobyčejně jasno. Nebyla mlha, a tak ani rychlost lodi neklesla.

Rychlost
NA ZAČÁTEK
Rychlost Titaniku se po vyplutí z Queenstownu postupně zvyšovala. První den ujela loď 860 kilometrů, druhý již 960, třetí den pak 1011 kilometrů. Krátce před kolizí plula loď svou nejvyšší rychlostí za celou dobu plavby. Ne méně než 21 uzlů, neboli 39 kilometrů za hodinu.

     


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena