Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate


 

Kapitán Rostron
Místo katastrofy
Těla nebyla vidět
Telegrafická služba
Informování veřejnosti
Zadržování informací

Kapitán Rostron
NA ZAČÁTEK
Výbor by rád nyní zaměřil vaši pozornost ke kurzu, kterým se řídila pod velením kapitána Rostrona loď Carpathia. Ihned po obdržení tísňového telegrafického volání dal kapitán Rostron rozkaz otočit loď a plout směrem k Titaniku. Kromě toho dal instrukce hlavnímu strojmistrovi, aby přivolal ještě jednu směnu topičů a zajistil, aby loď vyvinula co nejvyšší rychlost.

Protože si uvědomoval možné nebezpečí ledovců na této trase, zdvojnásobil kapitán Rostron hlídky a nařídil, aby byly nanejvýš opatrné. Kromě toho přivolal do služby další hlídku na příď a dalšího důstojníka na můstek. Okamžitě také dal pokyn prvnímu důstojníkovi "připravte všechny naše záchranné čluny, aby byly schopny jít jim na pomoc".

Výbor došel k závěru, že jednání kapitána Rostrona zaslouží nejvyššího uznání a zvláštního ocenění.

Místo katastrofy
NA ZAČÁTEK
Pasažéři prvního člunu byli naloženi na Carpathii v pondělí ve 4.10 h, a poslední ze zachráněných již byli na palubě v 8.30 h, a poté kapitán Rostron vydal instrukce "poskytnout vše, oč požádají, provést krátkou modlitbu za ty, kdo přežili, a počestný smuteční obřad pro ty, kdo tam zůstali".

Při příjezdu Californianu, což bylo asi v osm hodin ráno, se spojil kapitán Carpathie s jeho velitelem, kterému sdělil, že všichni cestující ve člunech byli zachráněni, ale podle něho by mohl být nablízku ještě jeden, a domluvili se, že se Californian bude snažit pečlivě prozkoumat okolí, jestli náhodou někoho nenajde.

Kapitán Rostron uvedl, že Carpathia vyzvedla cestující z 15 člunů a dvou skládacích člunů. Podle důkazů, které má komise k dispozici, byli vyslechnuti cestující každého z těchto člunů, kteří shodně uvedli, že všechny ze 16 člunů, které na Titaniku byly, se spustily na hladinu. Třináct z nich bylo umístěno na palube Carpathie a odvezeno do New Yorku.

Poté, co se kapitán Rostron domluvil s velitelem Californianu na dokončení pátrání, nasadila Carpathia kurz na New York, a okamžitě poslala telegrafickou zprávu vedení své společnosti tamtéž:

New York, poloha 41,45, sev. š., 50,20 záp. d. Plujeme do New Yorku, jestliže nám nedáte jiný rozkaz, s asi 800 lidmi na palubě, po konzultaci s panem Ismayem a po zvážení všech okolností. Za situace, kdy je kolem tolik ledu, považuji New York za nejlepší. Množství ledovců a asi 36 kilometrů dlouhé ledovcové pole s ledovcovými horami.

Těla nebyla vidět
NA ZAČÁTEK
Výbor by nyní obrátil pozornost na fakt, že kapitán Rostron, i když dorazil na místo nehody jen několik hodin poté, co se stala, uviděl pouze jedno tělo, a že kapitán Lord z lodi Californian, který pak pokračoval v tříhodinovém pátrání na místě katastrofy, nenašel ani jediné. To, že se ani kapitánu Carpathie, kapitánu Californianu, ani kapitánu lodi Mount Temple nepodařilo násled
ujícího rána nalézt těla zemřelých, svědčí o tom, že z těch, kdo šli s lodí pod vodu, se nikomu nepodařilo dostat se zpět na hladinu, nebo byli odneseni proudem, či zamrzli v silném ledu, který se do rána na místě, kde se loď potopila, vytvořil. Avšak to, že mnohá těla byla nalezena ve velké vzdálenosti od místa katastrofy, se dá vysvětlit působením mořských proudů nebo pohyby ledu.

Telegrafická služba
NA ZAČÁTEK
Během pondělního rána 15. dubna byly operátorovi předány četné zprávy oficiálního charakteru s explicitním příkazem kapitána, aby byly ihned odeslány, a jestliže to bude nutné, zaslány prostřednictvím jiných lodí.

Nevyjímaje tyto specifické instrukce kapitána telegrafistovi z rána 15. dubna ohledně přenosu zprávy pana Ismaye pro pana Franklina v New Yorku, důkazy nasvědčují tomu, že tuto zprávu obdržel pan Franklin až kolem deváté hodiny ranní ve středu 17. dubna. Původní zpráva, již má výbor k dispozici, ukazuje, že tato zpráva byla podána z Carpathie 17. dubna přes Halifax. Naše vyšetřování ukázalo, že tento vzkaz byl panu Franklinovi doručen v New Yorku velmi brzy poté, co ho společnost Postal Telegraph Cabel obdržela. Zní takto:

PARNÍK CARPATHIA, 17. dubna 1912 (přes Halifax)

ISLEFRANK, N. Y C.:
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes ráno se Titanic potopil po nárazu do ledovce, s následnými velkými ztrátami na životech. Další podrobnosti budou následovat.

BRUCE ISMAY

Tuto zprávu obdržel pan Franklin v New Yorku asi v 9 h ráno, 17. dubna.

Informování veřejnosti
NA ZAČÁTEK
Záznamy také odhalily, že první oficiální zpráva, kterou zástupci společnosti White Star Line předložili veřejnosti, byla získána od kapitána Haddocka z Olympiku, zaslaná v pondělí 15. dubna v 6.16 h, která zní:

Carpathia dorazila na místo, které udával Titanic, za rozbřesku. Nalezla pouze čluny a trosky. Titanic ztroskotal asi ve 2.20 h ráno, v poloze 41,16 sev. š., 50,14 záp. d. Všechny jeho čluny byly spuštěny na vodu. Parník společnosti Leyland Californian zůstal na místě nehody a pokouší se podrobně prohledat místo neštěstí. Carpathia se vrací se zachráněnými do New Yorku, prosíme, informujte společnost Cunard.

HADDOCK

Přestože měli zástupci společnosti k dispozici již tuto informaci, zaslali telegram adresovaný J. A. Hughes, Huntington, datován New York, 15. dubna 1912, s tímto obsahem:

Titanic pokračuje v cestě do Halifaxu. Cestující by tam měli dorazit ve zdraví ve středu.

WHITE STAR LINE

20.27 h
Výbor nebyl schopen zjistit autora tohoto telegramu. Nicméně jsme zjistili, že tato zpráva byla doručena do pobočky Western Union, která sídlí ve stejné budově jako kanceláře White Star Line, Broadway 11, v 19.51 h, ale bohužel jsme stále na pochybách, co se týče osoby která tento vzkaz posílala, nebo neznáme její pohnutku. Kdokoli to však byl a z jakéhokoli důvodu, je vinen z toho nejhoršího zločinu.

Zadržování informací
NA ZAČÁTEK
Výbor se nedomnívá, že by telegrafista Carpathie vyvinul nejvyšší úsilí, aby byly důležité zprávy o neštěstí předány na odpovědná místa. Informace, které se katastrof týkají, již byly dříve použity telegrafisty k jejich vlastnímu obohacení. To, že se tak dělo za tichého souhlasu společnosti Marconi, ovlivnilo patrně i tuto událost. Možnost zpeněžit své zážitky, navíc podporovaná představiteli sp
olečnosti, kteří sami takové snažení podporují, ovlivnilo operátory Titaniku a Carpathie, a toto jednání by mělo být zakázáno. Členové výboru by chtěli v tomto duchu oslovit pana Marconiho, aby vahou svého postavení tento zákaz uvedl v platnost.

     


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena