Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate
 

Následovala paluba C, první ze čtyř palub pokrývajících loď od přídě po záď. V její přední části, pod palubou příďové nástavby, byly umístěny kotevní navijáky k obsluze dvou hlavních bočních kotev, dále tam byla kuchyně posádky a jídelna pro námořníky a topiče. Za příďovou nástavbou následovala promenáda III. třídy na 15 metrů dlouhé takzvané mezinástavbové palubě a za ní rozsáhlá nástavba dlouhá 137 metrů se 148 kajutami I. třídy. Na této palubě se též nacházela kancelář lodního hospodáře a informační kancelář, kde se přijímaly i telegramy cestujících k odeslání bezdrátovým telegrafem. Dále tam byla oddělená promenáda a bohatě vybavená knihovna II. třídy. Následovala opět 15 metrů dlouhá zadní mezinástavbová paluba a za ní, pod palubou záďové nástavby, byl hlavní vchod do ubytovacích prostor III. třídy nacházejících se na nižších palubách v zadní části lodi. Za ním byla kuřárna a společenská místnost III. třídy.

     


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena