Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate
 

Na palubě G byl pro rozptýlení sál pro míčové hry s 9 x 6 metrů velkým kurtem a ochozy pro diváky. Paluba G neprocházela celou délkou lodi, měla pouze příďovou a záďovou část, mezi nimi byly umístěny kotelny a strojovny. Příďová část dlouhá 58 metrů byla zpočátku asi dva metry nad čarou ponoru, ale směrem ke středu lodi se zvolna svažovala, na konci již byla na úrovni čáry ponoru. Bylo na ní ubytováno 45 topičů a mazačů a v 26 místnostech 106 cestujících III. třídy. Zbytek prostoru zaujímalo skladiště zavazadel cestujících I. třídy, lodní pošta a sál pro míčové hry. Za příďovou částí paluby G byly uhelné bunkry zabírající v šesti vodotěsných komorách prostor kolem horních pouzder kotlů. Za nimi následovaly dvě komory s pouzdry pístových parních strojů a turbíny umístěné pod nimi. Potom pokračovala v délce 64 metrů záďová část paluby G se zásobárnami, skladišti a šedesáti kajutami pro 186 cestujících III. třídy, která ležela již pod čarou ponoru. Paluba G byla nejspodnější palubou, na které byli ubytováni cestující nebo posádka.

     


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena