Novinky
Vznik
Stavba
Cestující
Posádka
Plavba
Šetření
Vrak
Film
Média
Autor

fb

Donate
 

Zde jsou nejdůležitější časové údaje událostí, okolo Titaniku.

Datum

Čas

Událost

31.března 1909

 

V loděnicích v Queen u Belfastu byl položen kýl Titaniku - číslo trupu 390904.

31.května 1911

 

Titanic byl spuštěn na vodu.

31.března 1912

 

Stavba Titaniku dokončena - úřední číslo 131428.

1.dubna 1912

 

Na Titaniku proběhly zatěžkávací zkoušky.

2.dubna 1912

 

Titanic úspěšně prošel zkouškami. Vyplul z Belfastu Victoriiným kanálem do Irského moře.

3.dubna 1912

 

Krátce po půlnoci ve středu vplul Titanic do Southamptonu.

10.dubna 1912

 

Byla provedena poslední inspekce lodi konstruktérem Titaniku Thomasem Andrewsem.

 

12:14

Titanic kolem poledne vyplul ze Southamptonu.

 

Večer

Zastávka v Cherbourgu.

11.dubna 1912

 

Zastávka v Queenstownu.

 

12:30

Titanic opustil Queenstown a vyrazil na západ.

12.dubna 1912

19:00

Zpráva parníku Touraine: Výskyt ledového pole.

14.dubna 1912

09:00

Zpráva lodi Caronia: Ledové pole v oblasti 42° s.š. a 49-51° z.d.

 

11:40

Zpráva parníku Noordam: Ta stejná zpráva jako u Caronie.

 

13:42

Zpráva parníku Baltic: Mírný, proměnlivý vítr, jasné a dobré počasí.

 

.

Zpráva lodi Athenai: Ledové pole v oblasti 41° 51' s.š. a 49° z.d.

 

13:45

Zpráva parníku Amerika: Hydrografickému úřadu. Setkala se se dvěma velkými ledovci na pozici 41° 27' s.š. a 50° 8' z.d.

 

17:50

Titanic změnil kurz na 289° .

 

18:30

Zpráva parníku Californian parníku Antillian: Tři velké ledovce na pozici 42° 3' s.š. a 49° 9' z.d.

 

Asi 21:00

Smith a Lightoller hovořili o počasí, možném setkání s ledem, o klidné hladině a o tom, že se ochladilo.

 

21:40

Zpráva parníku Mesaba: Led v oblasti 42-41° 25' s.š. a 49° 30' z.d. Velké kusy ledu a značný počet velkých ledových hor. Též ledová pole. To byla nejdůležitější zpráva.

 

22:15

Parník Californian se ocitl v ledovém poli.

 

22:30

Zpráva parníku Rappahannock: Propluli ledovým polem a mezi několika ledovými horami.

 

Asi 23:00

Lord, kapitán parníku Californian viděl na obzoru světlo.

 

Po 23:30

Třetí důstojník Californianu je přesvědčen, že to světlo je osobní parník.

 

23:30

Evans radista Californianu se snažil Titanic varovat před ledovými poli. Radista Titaniku ho však přerušil.

 

23:35

Cyril Evans svou práci skončil. Byl unaven a šel spát.

 

23:39

Dva muži na hlídce Titaniku Fleet a Lee. Fleet zahlédl ledovec před přídí. Po chvíli Titanic narazil bokem do ledovce.

15.dubna 1912

00:05

Kapitán Smith nařídil spustit záchranné čluny.

 

00:15

Radista Phillips začal vysílat signál CQD žádost o pomoc a polohu Titaniku.

 

00:15

První volání o pomoc zachytil radista Carpathie Cottam.

 

00:26

Radista Phillips vysílá opravená data polohy Titaniku a žádá parník Frankfurt o pomoc. Sdělil mu, že se Titanic potápí.

 

01:00-
-02:00


Během hodiny se zpráva o potápění Titaniku po lodích rychle rozšířila.

 

00:30

První čluny se začaly plnit dětmi a ženami.

 

00:45

Na hladinu dosedl první záchranný člun.

 

00:45

Druhý důstojník Californianu Stone zahlédl nad neznámou lodí záblesk světla.

 

00:55

Lightoller začal spouštět člun č.6 a na druhé straně se připravovalo spuštění člunu č.5.

 

01:00

Titanic odpovída Olympiku a udává svou pozici.

 

01:02

Titanic volá Asian a žádá o okamžitou pomoc. Asian hned odpovídá a zaznamenává pozici Titaniku.

 

01:02

Virginian volá Titanic, ale nedostává odpověď. Mys Race oznamuje Virginianu, že Titanic potřebuje okamžitou pomoc.

 

01:10

Titanic volá Olympic o pomoc a vysílá pozici.

 

01:10

Titanic žádá Olympik, aby připravil čluny a táže se ho na pozici.

 

01:15

Carpathia mění směr a pluje Titaniku na pomoc.

 

01:15

Baltic volá Caronii, aby Titaniku oznámila, že k němu plují.

 

01:45

Titanic vysílá poslední signál “Strojovna je zaplavena až po kotle.”, zachytila jej Carpathie.

 

01:45

Mount Temple slyší, jak Frankfurt volá Titanic. Žádná odpověď.

 

01:47

Caronia slyší Titanic, ale signál je tak slabý, že mu není rozumět.

 

01:48

Asian slyší, jak Titanic vysílá SOS. Asian Titaniku odpovídá, ale sám odpověď nedostává.

 

01:50

Caronia slyší, jak Frankfurt volá Titanic. Podle udávané pozice je v době vysílání prvního SOS vzdálen od Titaniku 172 mil.

 

01:55

Mys Race sděluje Virginianu, že neslyšeli Titanic už asi půl hodiny.

 

02:00

Virginian slyší Titanic velmi slabě, síla jeho signálu se podstatně snížila.

 

01:20

Voda pronikla mezi ocelové pláty podlahy kotelny číslo 4. Hladina rychle stoupla. Po chvíli zaplavila strojovnu.

 

02:00

Titanic se naklonil na levobok a jeho příď klesala rychle pod hladinu.

 

02:00

Bylo zrušeno omezení bránící dosud mužům ze třetí třídy v přístupu na člunovou palubu.

 

02:05

Kapitán Smith byl spatřen ve dveřích radiotelegrafické kabiny a pravil: “Muži, svoji povinnost jste splnili. Víc udělat nemůžete, opusťte kabinu.”

 

02:10

V kuřáckém salónu první třídy, byl naposled spatřen Thomas Andrews konstruktér Titaniku.

 

02:15

Titanic se začal po přídi rychle potápět.

 

02:15

Kapitána Smithe smetla vlna a zmizel.

 

02:20

Titanic klesl pod hladinu.

 

02:40

Neznámá loď na obzoru zmizela Californianu z dohledu.

 

03:35

Na pomoc spěchající Carpathie byla již téměř na místě kde Titanic ztroskotal.

 

04:00

Carpathie spatřila první záchranné čluny Titaniku.

 

04:10

Elizabeth Allenová jako první z trosečníků začala šplhat po provazovém žebříku nahoru.

 

04:30

Dorazil člun č.13.

 

06:00

Dorazil člun č.3 a skládací člun C.

 

Po 06:00

Dorazil další člun č.4.

 

07:00

Dorazil člun č.14 táhnoucí za sebou skládací člun D.

 

07:20

Californian doplul na místo ohlášené jako potopení Titaniku, nenašel ovšem nic.

 

Do 08:15

Carpathie měla na palubě téměř všechny trosečníky, kromě člunu č.12.

 

08:30

Dorazil poslední člun č.12.

 

09:10

Carpathie nabrala směr New York.

18.dubna 1912

20:30

V New Yourském přístavu se konečně objevila Carpathia.

 

21:35

Carpathie byla připoutána k molu č.54 na North River (Hudson).

 


TITANIC World
Copyright © 1999-2021 Zdeněk Marášek
Všechna práva vyhrazena